Deze configurator toont een mogelijke combinatie van een categorie auto met een Hapro dakkoffer om u een globale indruk van de verhouding te geven. Hierbij is geen rekening gehouden met de hoogte van dakdragers/voorgeschreven dakdragerafstanden. Aan deze configurator kunnen geen rechten ontleend worden.